озділ 8. спеціально обладнані приміщення, склади

спеціально обладнані приміщення, склади. Обслуговують ці аукціони професінали з великим досвідом роботи у цій сфері.

Техніка операцій на аукціонах.Підготовка аук ц і о н у. Власник доставляє свій товар аукціонному підприємству. Фахівці оглядають товар, здійснюють необхідне сортування, підби­рання, пакування. Така робота інколи продовжується кілька місяців. Посортований товар розбивається на партії, які називаються лотами. Кожному лоту присвоюється номер, під яким він заноситься в ката­лог із вказанням сорту та кількості.

Час і місце аукціону повідомляється через пресу. Окрім того, постійним і потенційним покупцям розсилаються брошури-проспек-ти, де вказуються усі умови аукціону: час і місце огляду товарів, умови розрахунків, прийому та озділ 8. спеціально обладнані приміщення, склади здавання товару, порядок регулювання спору, відомості про товар. Вказуються прізвища власника товару й аукціоніста. За аукціоністом закріплюється заставне право на товар, що продається.

Огляд товару. Особливістю аукціонної торгівлі є попередній огляд товарів. Лоти розташовуються у складських при­міщеннях, і покупець зазначає номер партії, що сподобалася. На аукціонах чаю чи шерсті від кожної партії відбирається зразок, що дозволяє судити про якість товару. Ці зразки демонструються у спеціальних виставочних залах для огляду, а організатори аукціону відповідають за ідентичність партії та зразка.

На аукціоні чаю та тютюну покупці можуть придбати зразки для додаткового огляду і перевірки якості. Куплений на озділ 8. спеціально обладнані приміщення, склади аукціоні товар після виявлення недоліків назад не приймається.

Аукціонний торгможе проводитися гласним і німим спосо­бом. Аукціонний торг ведеться публічно, почергово на кожний лот. При гласному способі аукціоніст оголошує номер і початкову міні­мальну ціну. Присутні починають підвищувати цю ціну. Після три­кратного запитання (ніхто більше?) відбувається удар молотком по столу, і товар переходить у власність того покупця, який запропо­нував за нього найвищу ціну.

Правила деяких аукціоністів дозволяють знімати товар з аукціо­ну, якщо досягнута вища ціна не задовільняє власника товару. Тоді через деякий час непроданий лот знову виставляється на продаж.

Інколи аукціонний торг проводиться зі зниженням ціни. При цьому озділ 8. спеціально обладнані приміщення, склади оголошується вихідна максимальна ціна. Тоді покупці поступо-documentbdobctl.html
documentbdobkdt.html
documentbdobrob.html
documentbdobyyj.html
documentbdocgir.html
Документ озділ 8. спеціально обладнані приміщення, склади